Vážení zákazníci, pokud na eshopu nenajdete žádanou položku, neváhejte ji poptat přes kontaktní formulář nebo email.

Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Provozovatel CAMPI-SHOP s.r.o., se sídlem Neumannova 578/17a, 602 00 Brno, a adresou provozovny Loučná nad Desnou 11, 788 11 Loučná nad Desnou,  IČ 06922236, zapsán v evidenci RŽP (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

   • jméno, příjmení

   • e-mailovou adresu

   • telefonní číslo

   • adresu/sídlo

  2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

  1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  2. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Lubomírem Sáčkem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

   1. Poskytovatel služby Shoptet, provozované společností Shoptet, a.s., sídlem Dvořeckého 628/8, 16900 Praha 6

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

  1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@campi-shop.cz.

  2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.campi-shop.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: 

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

   • základní funkčnosti webových stránek

   

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

   • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.